Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Boek je DJ.

Deze voorwaarden zijn niets anders dan een juridische opsomming van de afspraak tussen Boek je DJ en u

under legal construction